Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη FIS Κυπέλλου ΑΓΕΝ

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη του FIS 1ου Κυπέλλου Ελλάδος ΑΓΕΝ Αλπικών Αγωνισμάτων που θα πραγματοποιηθεί στα 3-5 Πηγάδια, τις 20-22 Ιανουαρίου 2017.