Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη Κυπέλλου ΑΓΕΝ (FIS) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την προκήρυξη του Κυπέλλου ΑΓΕΝ (FIS ) στα 3-5 Πηγάδια, 23-24/1/2015

al1