Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 3.4.22

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την προκήρυξη για το ΠΑΧ Παλαιμάχων στο Σέλι, 3.4.22

Παρακαλούμε σημειώστε το νέο στοιχείο που έχει προκύψει με την διάταξη του Άρθρου 52 του Ν.4908/22 (τροποποίηση της παρ. 1 του αρθ. 33 του αθλητικού Νόμου 2725/99).

Με βάση την διάταξη αυτή που δημοσιεύτηκε την 11.3.2022 είναι υποχρεωτική η έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και Κάρτας Υγείας Αθλητή (σύμφωνα με όσα προβλέπονται) και για τους βετεράνους αθλητές.

Κατά συνέπεια τα σωματεία και οι βεταράνοι (παλαίμαχοι) μαθητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα της 3.4.2022 θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση αυτών των στοιχείων.

Κατανοούμε απόλυτα ότι αυτό ενδεχομένως δημιουργεί διαδικαστικά προβλήματα σε ορισμένους συμμετέχοντες, αλλά δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε όσα προβλέπει πλέον η ισχύουσα νομοθεσία.