Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΠΙΚΩΝ ΠΑΧ ΑΓΕΝ FIS ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ, 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016