Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη 2ου Κυπέλλου Π2-Κ2, Π1-Κ1 Φτερόλακκα Παρανασσού

161783233

 

 

 

 

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την προκήρυξη του 2ου Κυπέλλου Π2-Κ2, Π1-Κ1 Φτερόλακκα Παρνασσού 7-8/2/2015.