Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Π-Κ και ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣΑΓΩΝΕΣ Π-Κ και ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ

  • Οι συμμετοχές των αθλητών πρέπει να σταλούν  μέχρι την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται στις αντίστοιχες προσκλήσεις των αγώνων, με ορισμό δυναμικότητας του κάθε αθλητή από το σωματείο του, όπως άλλωστε προβλέπεται από την  εγκύκλιο των Α.Α. 2021.
  • Συμμετοχές μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο  .
  • Οι αρχηγοί υποχρεούνται κατά την ώρα και στον τόπο που ορίζει η προκήρυξη του αγώνα να  διαγράψουν τους μη παρόντες αθλητές, να προσκομίσουν  τα δελτία υγείας τους  καθώς και  τα  αντίστοιχα covid test  όλων όσων συμπεριλαμβάνονται στην δήλωση κάθε σωματείου .
  • Λόγω της απαγόρευσης θεατών και των περιορισμών  στον   αριθμό των παρευρισκομένων ( αθλητών και στελεχών) κατά την διάρκεια των  αγώνων ,τα σωματεία μπορούν να  δηλώνουν μόνο του αθλητές τους, τους προπονητές τους και τον αρχηγό της ομάδας τους με τους εξής περιορισμούς:
  • Μέχρι τρεις αθλητές μπορεί να δηλώνεται ένας προπονητής και ένας αρχηγός-συνοδός και από εκεί και πάνω για κάθε τρεις αθλητές ένας επιπλέον συνοδός με την προϋπόθεση πάντα ότι όλοι θα βοηθούν στην πίστα κατά την διάρκεια των αγώνων. (χαράξεις, συντήρηση  πίστας , κλπ και όχι  για άλλες θέσεις).