Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

No 2 Βαθμολόγια Π2-Κ2

Α.Π.:1973 

Αθήνα, 1      Οκτωβρίου 2009  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο2ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

ΘΕΜΑ : Βαθμολόγια Π2-Κ2  Αγαπητοί φίλοι,   Σας αποστέλλουμε συνημμένα την τελική βαθμολογία Παίδων – Κορασίδων (Π2-Κ2), περιόδου 2008-2009.   

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ         ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ