Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

No 3 Βαθμολόγια Π1-Κ1

  Α.Π.:1974 

  Αθήνα, 1Οκτωβρίου 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο3ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

ΘΕΜΑ : Βαθμολόγια Π1-Κ1  Αγαπητοί φίλοι,  Σας αποστέλλουμε συνημμένα την τελική βαθμολογία Παίδων – Κορασίδων (Π1-Κ1), περιόδου 2008-2009.    

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                                   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ                              ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ