Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νο 7 Τρόπος συμμετοχής των αθλητών/-τριών στους προκριματικούς Αγώνες του Περιφερειακό Πρωταθλήματος

                

                                                                              Α.Π.  1978

 

                                                                              Αθήνα 1    Οκτωβρίου 2009

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 7

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.  

Θέμα: Τρόπος συμμετοχής των αθλητών/-τριών στους προκριματικούς Αγώνες του Περιφερειακό Πρωταθλήματος Αλπικών Αγωνισμάτων (ισχύει για Νότια & Βόρεια Περιφέρεια) στις κατηγορίες Π2-Κ2 , Π1-Κ1.

 

Αγαπητοί φίλοι,

 

Σας γνωρίζουμε τον τρόπο συμμετοχής των αθλητών/-τριών στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα (ισχύει για Νότια & Βόρεια Περιφέρεια) για την χιονοδρομική περίοδο 2009-2010.

 1.                        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Π2 – Κ2)Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ GS, SL

Ø      Συμμετοχή: ελεύθερη μόνο για αθλητές/τριες της περιφέρειας που διοργανώνει τον αγώνα.

Ø      Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GS SL:

 1η διαδρομή

·    1η Κατηγορία: Με κλήρωση οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π2 των συμμετεχόντων, που παρευρίσκονται και που συμμετέχουν στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά, σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια και οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π2 των συμμετεχόντων, που παρευρίσκονται και που συμμετέχουν στην κατηγορία τους πρώτη χρονιά, σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια ( Βαθμολογία Π1 – Κ1 2009.) Όμοια για τα Κ2 οι δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) πρώτες.

Για την συμμετοχή αθλητή-τριας στην 1η κατηγορία προϋπόθεση είναι η βαθμολογία να είναι έως 100 βαθμούς .Στην περίπτωση που σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες ο αριθμός των αθλητών-τριών είναι μικρότερος από 15 συμπληρώνεται ο αριθμός των 30 αθλητών-τριών από την άλλη κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής/τρια πηγαίνει στην αντίστοιχη επόμενη κατηγορία. 

·    2η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/-ες Π2 – Κ2 που συμμετέχουν στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά και έχουν βαθμούς, η κατάταξή τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια μέχρι 350 βαθμούς.

 

·    3η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/-ες Π2 – Κ2 που συμμετέχουν στην κατηγορία τους πρώτη χρονιά και έχουν βαθμούς η κατάταξή τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια (Βαθμολογία Π1 – Κ1 2008-2009) μέχρι 350 βαθμούς.

 

·    4η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές/-τριες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.

2η διαδρομή :

Αντίστροφα ο αριθμός των αθλητών-τριών της πρώτης κατηγορίας και οι υπόλοιποι αθλητές –τριες με το αποτέλεσμα της πρώτης διαδρομής.

 Β. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SG

Ο προκριματικός Αγώνας SG γίνεται ενιαία για όλους τους αθλητές –τριες των δύο Περιφερειών και αφορά τους αθλητές-τριες δεύτερης χρονιάς Π2-Κ2 (δηλαδή γεννηθέντες το 1995)

Συμμετοχή ελεύθερη.

Σειρά εκκίνησης :

Σύμφωνα με την βαθμολογία Ε.Ο.Χ στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία του αγώνα .

Η συμμετοχή ελέγχεται ως προς την κατάρτιση των συμμετεχόντων από την Ελλανόδικο Επιτροπή με δικαίωμα αποκλεισμού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εν ισχύ (πίνακας τεχνικών προδιαγραφών αγωνιστικού εξοπλισμού Ε.Ο.Χ. περιόδου 2009-2010 ), προβλεπόμενο εξοπλισμό αγωνίσματος SG.

 2.                        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Π1 – Κ1)

Ø      Συμμετοχή: ελεύθερη μόνο για αθλητές/τριες της περιφέρειας που διοργανώνει τον αγώνα.

 

Ø      Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GSSL:

 

1η Διαδρομή

·        1η Κατηγορία: Με κλήρωση, οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π1 των συμμετεχόντων, που παρευρίσκονται και που συμμετέχουν στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά, σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια. Όμοια για τις Κ1 οι δέκα  πέντε (15) πρώτες. Για τη συμμετοχή αθλητή-τριας στην 1η κατηγορία προϋπόθεση είναι να έχει βαθμολογία έως 100 βαθμούς. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής-τρια πηγαίνει στην αντίστοιχη επόμενη κατηγορία.

 

·        2η Κατηγορία: Με κλήρωση, οι δέκα (10) πρώτοι Π1 των συμμετεχόντων που παρευρίσκονται και που συμμετέχουν στην κατηγορία τους πρώτη χρονιά, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους (Κριτήριο Προ-αγωνιστικής  2009). Όμοια για τις Κ1 οι πέντε (5) πρώτες.

 

·        3η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/-ες Π1 – Κ1 που συμμετέχουν στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά και έχουν βαθμούς, η κατάταξή τους είναι  σύμφωνη με την ισχύουσα βαθμολογία τους από την περιφέρεια μέχρι 350 βαθμούς.

 

·        4η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές/-τριες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.

 3.                  ΑΓΩΝΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,     γεννηθέντων το 1999-2000 

Ø      Συμμετοχή: ελεύθερη μόνο για αγόρια & κορίτσια που ηλικιακά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δηλώνονται από συλλόγους που ανήκουν στην περιφέρεια που διοργανώνει τον αγώνα. Επίσης, στην δήλωση συμμετοχής να αναφέρεται υποχρεωτικά εκτός από τα ονόματα των αθλητών/-τριών και το Γκρουπ στο οποίο ο σύλλογος δηλώνει τον κάθε αθλητή/-τρια. Εάν αυτό δεν αναγράφεται, τότε η Γραμματεία Αγώνα και Ε.Ε θα τοποθετήσουν τους αθλητές/τριες στα Γκρουπ σύμφωνα με τη σειρά καταχώρησης στη δήλωση, πριν την έναρξη της συνεδρίασης των αρχηγών ομάδων και η απόφαση θα είναι τελική. Υποχρεούνται οι συμμετέχοντες προαθλητές/τριες να έχουν πιστοποιητικά γεννήσεως με φωτογραφία, ιατρική βεβαίωση και βεβαίωση του συλλόγου για την ασφάλισή τους.

 

Ø      Σειρά εκκίνησης: Δημιουργούνται τρία (3) Γκρουπ δυναμικότητας (μικτά Αγόρια-Κορίτσια) και ο αριθμός συμμετοχής στα Γκρουπ καθορίζεται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό αθλητών και αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:

 

·        01 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : – ,  3ο  Γκρούπ: –

·        02 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο  Γκρούπ: –

·        03 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο  Γκρούπ: 1

·        04 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο  Γκρούπ: 1

·        05 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 1

·        06 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 2

·        07 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 2

·        08 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 2

·        09 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 3

·        10 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 3

·        11 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 3

·        12 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 4

·        13 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 4

·        14 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 4

·        15 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 5

·        16 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 5

·        17 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 6,  3ο  Γκρούπ: 5

·        18 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 6,  3ο  Γκρούπ: 6

Ø      Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση.

 

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ: Οι αθλητές /-τριες θα λάβουν μέρος σε έναν Αγώνα Συνδυασμού (Kombi) SL / GS, ο οποίος αποτελείται από την μίξη των δύο αγωνισμάτων σε μία παιδική Πίστα Γιγαντιαίου. Η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 μέτρα και η χάραξη της διαδρομής τις είκοσι πέντε (25) αλλαγές κατεύθυνσης.

Ø                  Πραγματοποιούνται δύο (2) διαδρομές στην ίδια χάραξη και αξιολογείται η καλύτερη από τις δύο. Σε περίπτωση που η πίστα της πρώτης διαδρομής δεν επιτρέπει την διεξαγωγή της δεύτερης διαδρομής στην ίδια χάραξη, γίνεται αλλαγή της χάραξης από τον ίδιο χαράκτη, με την ίδια φιλοσοφία όπως στην πρώτη διαδρομή.

Ø                  Η βράβευση των προαθλητών /-τριων γίνεται ξεχωριστά για αγόρια και κορίτσια σύμφωνα με τον καλύτερο χρόνο από τις δύο διαδρομές.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επεξηγήσεις όσον αφορά τον Αγώνα Συνδυασμού (Kombi) βάση τον Διεθνή Κανονισμό της FIS (ICR 2008)    (ICR)  608.12    Αγώνας Συνδυασμού (Kombi)

Ο Παιδικός Αγώνας Συνδυασμού είναι ένα διεθνή αναγνωρισμένο αγώνισμα , το οποίο αποτελείται από τη μίξη συγκεκριμένων στροφών και πόρτων. Το αγώνισμα υποστηρίζει την αθλητική ανάπτυξη, την οποία επειγόντως χρειάζεται αυτή η ηλικία. Διαμέσου της μίξης των διάφορων κομματιών και των διάφορων συνδυασμών στροφών σε ένα αρμονικό, ρυθμικό και συνεχείς εναλλασσόμενο Θέμα, χτίζονται οι ικανότητες της Τακτικής.

  608.12.1     Χάραξη 

 608.12.1.2  Ο Χαράκτης και η Ε.Ε πρέπει να προνοήσουν, η Χάραξη να είναι       ενδιαφέρον και ασφαλής.

 

 608.12.1.3  Η Ταχύτητα του αθλητή πρέπει στα περάσματα από το ένα κομμάτι  στο άλλο να είναι ελεγχόμενη.

 

 608.12.2     Μορφή Συνδυασμού

Μορφή SL / GS (με προσανατολισμό στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά). Χάραξη με κοντές πόρτες,  πόρτες Σλάλομ και Γιγαντιαίου Σλάλομ ή με χρωματιστά Μανιτάρια, Τούφες.

          608.12.3          Συνδυασμός SL / GS: Τεχνικές Οδηγίες

Για τον συνδυασμό SL / GS συνιστάται η χρησιμοποίηση Πέδιλων Σλάλομ.

 

608.12.3.2    Αλλαγές Κατεύθυνσης

Μία αλλαγή κατεύθυνσης αποτελείται από δύο Πόρτες. Η εξωτερική Πόρτα πρέπει να είναι ίδια με την Πόρτα στροφής (κοντή Πόρτα με κοντή Πόρτα, SL Πόρτα με SL Πόρτα, GS Πόρτα με GS Πόρτα)

        Πόρτες οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη είναι εναλλάξ κόκκινες και μπλε.

        SL Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 και το περισσότερο 6 μέτρα.

        GS Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 και το περισσότερο 8 μέτρα.

        SL: η απόσταση από πόρτα στροφής σε πόρτα στροφής οφείλει να μην είναι λιγότερο από 0,75 μ και όχι μεγαλύτερη από 12 μ.

        GS: δεν υπάρχει περιορισμός στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο πόρτων στροφής. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο πόρτων στροφής είναι 20 μέτρα.

  608.12.3.3    Χαρακτηριστικά Πίστας και Προτάσεις

        Προτείνεται, η Χάραξη να αποτελείται τουλάχιστον από 5 διαφορετικά κομμάτια.

        Η Χάραξη οφείλει να  αξιολογεί την Ικανότητα Αντίδρασης και προσαρμοστικότητα του αθλητή, σε συνεχείς διαφορετικούς Ρυθμούς και Ακτίνες και να προσδίδει την δυνατότητα καθαρών περασμάτων από το ένα κομμάτι στο άλλο.

        Η διαμόρφωση της Πίστα μπορεί να γίνει και με τεχνητά μέσα, αλλά δεν είναι απαραίτητο εάν οι απαιτήσεις της είναι ήδη υψηλές. Ιδανική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της Πίστας.

        Πόρτες, οι οποίες προκαλούν απότομο σταμάτημα με συνέπεια την ξαφνική  ελάττωση της ταχύτητας, πρέπει να αποφευχθούν.

        Εκμετάλλευση όλου του πλάτους και της φυσικής μορφολογίας της Πίστας. Η Γραμμή Πτώσης της Πίστας οφείλει διαμέσου της Χάραξης να διασταυρωθεί όσο περισσότερες φορές γίνεται.

        Συνιστάται στους κάθετους συνδυασμούς η χρησιμοποίηση μιας μόνο πόρτας.

        Η πρώτη και η τελευταία πόρτα οφείλει να δείχνει την σωστή κατεύθυνση.

        Η Χάραξη οφείλει να έχει ένα κομμάτι με κοντές Πόρτες.

        Τα ανοιχτήρια ή αυτός που θα δοκιμάσει την Πίστα, οφείλουν να είναι στην διάθεση του Χαράκτη κατά την διάρκεια του στησίματος.      

 608.12.5      Αναγνώριση

                Προτείνεται μία Αναγνώριση σε συγκεκριμένο χρόνο. Η πρόταση αυτή έχει σκοπό να  αξιολογήσει την αντίδραση και  την προσαρμοστικότητα του αθλητή κάτω από συγκεκριμένο τρόπο αναγνώρισης.

  

608.12.7            Κανονισμοί 

Για την διεξαγωγή των αγώνων Συνδυασμού (Kombi) ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί (ICR) για Σλάλομ και Γιγαντιαίο Σλάλομ, με εξαίρεση τους ειδικούς Κανονισμούς στην Παράγραφο 608.12.

 

608.12.9      Κριτές

                    Πρέπει να υπάρχει στην διάθεση ένας ικανοποιητικός αριθμός Κριτών. Για τα κομμάτια με κοντές Πόρτες, προτείνεται  ένας Κριτής να εποπτεύει δύο Πόρτες. Επίσης προτείνεται να τραβηχτεί μία γραμμή  με μπλε χρώμα στην εσωτερική πλευρά των πόρτων, έτσι ώστε να ορίζεται η σωστή Πορεία της διαδρομής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ            ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ