Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νο 6 Τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας για την πρόκριση στους Π.Α.Χ. Παίδων – Κορασίδων (Π2 – Κ2)

                                                                                 Α.Π.  1977                                                                               Αθήνα 1    Οκτωβρίου 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. Θέμα: Τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας για την πρόκριση στους Π.Α.Χ.  Παίδων – Κορασίδων (Π2 – Κ2) και Μικρών Παίδων  – Κορασίδων (Π1 – Κ1).   Αγαπητοί φίλοι,  Σας γνωρίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της Βαθμολογίας για την πρόκριση  στους Π.Α.Χ. των κατηγοριών Μικρών Παίδων – Κορασίδων (Π1 – Κ1) και Παίδων – Κορασίδων (Π2 – Κ2) για την χιονοδρομική περίοδο 2009 – 2010. 1.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Π1Κ1Η βαθμολογία πρόκρισης ανά αγώνισμα υπολογίζεται από: ή τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων, ή από το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22%. Ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθμοί . 2.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Π2Κ2Η βαθμολογία πρόκρισης ανά αγώνισμα υπολογίζεται από: ή από τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων, ή από το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22%. Ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθμοί.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ            ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ