Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νο 4 Υπολογισμός βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1 – Κ1, Π2 – Κ2 στο Εθνικό Πρωτάθλημα.

 

                                                                              Α.Π. 1975

 

                                                                              Αθήνα      01 Οκτωβρίου 2009

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 4

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. 

Θέμα:  Υπολογισμός βαθμολογίας   Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1 – Κ1, Π2 – Κ2 στο Εθνικό Πρωτάθλημα.

   

Αγαπητοί φίλοι,

   

Σας γνωρίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1-Κ1, Π2-Κ2 στο Εθνικό Πρωτάθλημα όπως αποφασίσθηκε στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αλπικών Αγωνισμάτων.

 

α) Ο κάθε προκριματικός Αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος θα παράγει ποινή Αγώνα βάσει του τρόπου υπολογισμού που προβλέπεται στους Διεθνείς Κανονισμούς της F.I.S.

Για τον υπολογισμό της ποινής στον Προκριματικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα δεχόμαστε ότι:

  1. Οι Π2-Κ2 πρώτη χρονιά (γεννηθέντες 1996) δεν έχουν βαθμούς και θα χρεωθούν στο SL 145 βαθμούς και στο GS 200 βαθμούς για τον υπολογισμό της ποινής και μόνο.
  2. Οι Π1-Κ1 πρώτη χρονιά (γεννηθέντες 1998) δεν έχουν βαθμούς και θα χρεωθούν στο SL 145 βαθμούς και στο GS 200 βαθμούς για τον υπολογισμό της ποινής και μόνο.

Η βαθμολογία που έχουν οι αθλητές-τριες Π2-Κ2 πρώτη χρονιά (γεννηθέντες 1996) από την προηγούμενη χρονιά χρησιμοποιείται μόνον για την συμμετοχή τους στην κλήρωση.

Μετά την ολοκλήρωση του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος στις κατηγορίες Π2-Κ2, Π1-Κ1 συγχωνεύονται οι βαθμολογίες των δύο Περιφερειών και στα δύο Αγωνίσματα (SL, GS).

Ο πρώτος αθλητής-τρια μηδενίζει την βαθμολογία του-της και την αντικαθιστά με 10 βαθμούς.

Αντίστοιχα ο-η δευτερος/η αθλητής-τρια λαμβάνει βαθμολογία (10 + διαφορά βαθμολογίας από πρώτο-η αθλητή-τρια), ο τρίτος-, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η βαθμολογία σε ισχύ του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος για όλες τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων που αφορά την περίοδο 2009-2010.

β) Η βαθμολόγία των Κυπέλλων Ελλάδας παράγεται με ποινή πέντε (5) βαθμούς για κάθε αγώνισμα στις κατηγορίες Π1-Κ1 και Π2-Κ2.

γ) Η βαθμολογία των Πανελληνίων Αγώνων παράγεται με ποινή μηδέν (0) βαθμούς για κάθε αγώνισμα στις κατηγορίες Π2-Κ2 και Π1-Κ1.

Η συνολική ενιαία βαθμολογία Ε.Ο.Χ. που αφορά την αξιολόγηση των αθλητών-τριών για την επόμενη περίοδο δημιουργείται ή από τον μέσο όρο των δύο καλυτέρων αποτελεσμάτων ή από το καλύτερο αποτέλεσμα με πρόσθετη ποινή 22% ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθμούς.

Ο πρώτος–η αθλητής-τρια μηδενίζει την βαθμολογία του .

Αντίστοιχα ο δεύτερος –η αθλητής-τρια λαμβάνει βαθμολογία 0+ διαφορά βαθμολογίας από τον πρώτο-η αθλητή-τρια κ.λ.π

Σημείωση:

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθούν οι παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν την βαθμολογία του Περιφερειακού Πρωταθλήματος .

  1. Αν στην διάρκεια του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος στις κατηγορίες Π2-Κ2, Π1-Κ1 σε ένα από τα δύο αγωνίσματα (SLGS) δεν καταφέρει να γίνει στην μία Περιφέρεια ένας Αγώνας τότε μετά την ολοκλήρωση του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος συγχωνεύονται οι βαθμολογίες του άλλου αγωνίσματος και μόνο από αυτήν διαμορφώνεται η βαθμολογία του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την πρόκριση και την κλήρωση και για τα 2 αγωνίσματα στο Κύπελλο.
  2. Αν στην διάρκεια του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος στις κατηγορίες Π2-Κ2, Π1-Κ1 σε κάποιο από τα δύο αγωνίσματα γίνει μόνο ένας Αγώνας τότε κατά την συγχώνευση των βαθμολογιών μετά την ολοκλήρωση του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος σε αυτό το αγώνισμα η άλλη Περιφέρεια συμμετέχει με τα καλύτερα αποτελέσματα των αθλητών σε Αγώνες αυτού του αγωνίσματος.

Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στην άλλη Περιφέρεια να χρησιμοποιήσει στην βαθμολογία αυτού του αγωνίσματος τα καλύτερα αποτελέσματα των αθλητών-τριών.

  1. Αν στην διάρκεια του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος σε μία από τις δύο κατηγορίες Π2-Κ2, Π1-Κ1 πραγματοποιηθούν στην μία Περιφέρεια Αγώνες του ενός αγωνίσματος και στην άλλη Περιφέρεια Αγώνες του άλλου αγωνίσματος τότε συγχωνεύονται (ενοποιούνται) κατ’ εξαίρεση οι βαθμολογίες των δύο αγωνισμάτων προκειμένου να διαμορφωθεί η βαθμολογία του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος (ενιαία και για τα δύο Αγωνίσματα) για την πρόκριση και την κλήρωση και για τα 2 αγωνίσματα στο Κύπελλο.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ         ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ