Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νο 11 Τρόπος συμμετοχής αθλητών /-τριών Αλπικών Αγωνισμάτων σε Διεθνείς Αγώνες κατηγοριών Π2 – Κ2,

                                                                                 Α.Π.  1982                                                                               Αθήνα       1          Οκτωβρίου 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. Θέμα: Τρόπος συμμετοχής αθλητών /-τριών Αλπικών Αγωνισμάτων σε Διεθνείς Αγώνες κατηγοριών Π2 – Κ2, Π1 – Κ1.   Αγαπητοί φίλοι,  Σας γνωρίζουμε τον τρόπο συμμετοχής των αθλητών /-τριών Αλπικών Αγωνισμάτων των παραπάνω κατηγοριών στους Διεθνείς αγώνες για την χιονοδρομική περίοδο 2009-2010. 1.                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π2 – Κ2  608.2.2 FIS Αθλητής /-τρια της κατηγορίας Π2/Κ2 του πρώτου έτους, δεν πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερους από 3 διεθνείς αγώνες εκτός της χώρας καταγωγής του. Αθλητής /-τρια της κατηγορίας Π2/Κ2 του δεύτερου έτους, δεν πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερους από 4 διεθνείς αγώνες εκτός της χώρας καταγωγής του. Ø      ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 Bursa/Uludag (TUR) 26-27/02/2010  Συμμετέχουν: Τρεις (3) Παίδες και τρεις (3) Κορασίδες. Η πρόκριση επιτυγχάνεται χωριστά για κάθε αγώνισμα (SLGS) από τον Μέσο Όρο των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων, ή το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22% (ελάχιστη ποινή οι τέσσερις (4) βαθμοί), που θα προκύψουν από τους Αγώνες, του Προκριματικού- Περιφερειακού Πρωταθλήματος, με την  προϋπόθεση ότι θα έχει διεξαχθεί τουλάχιστον  ένας Αγώνας σε κάθε περιφέρεια.  Ø      ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 «Pinocchio» Abetone (ITA) 26-27/03/2010. Ø       Συμμετέχουν: Τρεις (3) Παίδες και τρεις (3) Κορασίδες. Η πρόκριση επιτυγχάνεται χωριστά για κάθε αγώνισμα (SLGS) από τον Μέσο Όρο των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων, ή το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22% (ελάχιστη ποινή οι τέσσερις (4) βαθμοί), που θα προκύψουν από τους τρεις Αγώνες, τους δύο αγώνες (2) Κυπέλλου και τους ΠΑΧ Π2-Κ2, με προϋπόθεση ότι θα έχει διεξαχθεί τουλάχιστον  ένας Αγώνας από τους τρείς.   Α. Κριτήρια Πρόκρισης για Παίδες 2.·        Προκρίνονται ο πρώτος αθλητής Π2 στο SL, ο πρώτος Π2 στο GS και ο αθλητής που έχει την αμέσως καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα.·        Εάν ο πρώτος Π2 είναι ίδιος στο SL και GS, τότε προκρίνονται δεύτερος και τρίτος αθλητής οι δύο που έχουν την αμέσως καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα.Β. Κριτήρια Πρόκρισης για Κορασίδες 2.·        Προκρίνονται η πρώτη αθλήτρια Κ2 στο SL, η πρώτη αθλήτρια  Κ2 στο GS  και η αθλήτρια που έχει την αμέσως καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα.·        Εάν η πρώτη Κ2 είναι ίδια στο SL και GS, τότε προκρίνονται η δεύτερη και τρίτη αθλήτρια οι δύο που έχουν την αμέσως καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα. 2.                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π1 – Κ1 608.2.2 FIS Αθλητής /-τρια της κατηγορίας Π1/Κ1 δεν πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερους από 2 διεθνείς αγώνες εκτός της χώρας καταγωγής του. 608.3 FIS Ένας διεθνής αγώνας Π1/Κ1 μπορεί να αποτελείται από ένα αγώνισμα  GS και από ένα παράλληλο αγώνισμα. Ø      ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 1 – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1 Bursa/Uludag (TUR) 26-27/02/2010  Δύο (2) Παίδες και δύο (2) Κορασίδες. Η πρόκριση επιτυγχάνεται χωριστά για κάθε αγώνισμα (SLGS) από τον μέσο όρο των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων ή από το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22% (ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθμοί), που θα προκύψουν από (τους Αγώνες του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει διεξαχθεί τουλάχιστο ένας Αγώνας σε κάθε περιφέρεια.   Ø      ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 1 – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1 «Pinocchio» Abetone (ITA)  Συμμετέχουν: Δύο (2) Παίδες και δύο (2) Κορασίδες. Η πρόκριση επιτυγχάνεται χωριστά για κάθε αγώνισμα (SLGS) από τον μέσο όρο των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων ή από το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 22% (ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθμοί), που θα προκύψουν από (2) Αγώνες Κύπελλα Π1-Κ1 και Π.Α.Χ. Π1 – Κ1. Α. Κριτήρια Πρόκρισης για Παίδες 1  :·        Προκρίνονται ο πρώτος Π1 στο SL και ο πρώτος Π1 στο GS (Σύνολο 2 άτομα).·        Εάν ο πρώτος Π1 είναι ίδιος στο SL και GS, τότε σαν δεύτερος προκρίνεται ο αθλητής που έχει την μικρότερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα σε σχέση με το μηδέν(Σύνολο 2 άτομα). Β. Κριτήρια Πρόκρισης για Κορασίδες1  :·        Προκρίνονται η πρώτη Κ1 στο SL και η πρώτη Κ1 στο GS (Σύνολο 2 άτομα).·        Εάν η πρώτη Κ1 είναι ίδια στο SL και GS, τότε σαν δεύτερη προκρίνεται η αθλήτρια που έχει την μικρότερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα σε σχέση με το μηδέν(Σύνολο 2 άτομα). Αν κάποιος σύλλογος επιθυμεί να λάβουν μέρος οι αθλητές /τριες του, σε Διεθνείς Αγώνες στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προηγηθεί έγκριση από την Ε.Ο.Χ., ώστε η δήλωση συμμετοχής να γίνει από την ΕΟΧ με βάση τον κανονισμό 215.3 (ICR, 2008). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ         ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ