Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Φυτώρια 2014

Αγαπητοί φίλοι,

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατό τον αριθμό των παιδιών του Φυτωρίου που καλλιεργήσατε την Χιονοδρομική περίοδο 2013-2014 καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλικία ).

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα στην Ε.Ο.Χ. για την αξιολόγηση του σωματείου σας την πιο πάνω χιονοδρομική περίοδο.