Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο εγκυκλίων Αλπικών

Αγαπητοί φίλοι/ες

Σας επισυνάπτουμε σχέδιο των εγκυκλίων για το 2017-18 και παρακαλούμε για τις προτάσεις σας επί των άρθρων, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.