Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Η αξιολόγηση των σωματείων

Σας επισυνάπτουμε την τελική αξιολόγηση των σωματείων για την περίοδο 2015-16.