Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εισαγωγή αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεἰας για την Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018