Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ