Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Με απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ. και μετά την επικοινωνία που είχαμε με την FIS σχετικά με την αναστολή εφαρμογής άρθρων 7 (FIS RULES ΣΕΛ 5 YOUTH AND CHILDREN’S QUESTIONS) και 608.4.1 του Κανονισμού Αλπικών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS), αναστέλλεται αντίστοιχα η εφαρμογή των πιο κάτω άρθρων της εγκυκλίου του Εθνικού Πρωταθλήματος των Αλπικών Αγωνισμάτων 2015 και ειδικότερα:
• Άρθρο 2 παράγραφος 2.1.2.3 που αφορά τις προδιαγραφές του Κράνος.
• Άρθρο 8 συμμετοχή αθλητών –τριών κατηγορία U 16 K2 ( Π2-Κ2), U 14 K1 ( Π1-Κ1) σε Διεθνείς Αγώνες.