Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Έναρξη Μαθημάτων Σχολής προπονητών

Από την Ε.Ο. Χιονοδρομίας ανακοινώνονται προς όλους τους υποψήφιους της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ κατηγορίας τα παρακάτω:
1. Η έναρξη της σχολής θα γίνει τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 16:00 στο Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, με χώρο συνάντησης το Ξενοδοχείο του Χ/Κ  3-5 Πηγάδια.
2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για όλα τα αθλήματα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 στο Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στην εισαγωγική πρακτική εξέταση δε θα γίνουν δεκτοί στη Σχολή.
3. Η οποιαδήποτε αλλαγή του Χ/Κ ή του προγράμματος θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες των ΕΟΧ (http://www.eox.gr) και ΠΕΔΠ Χιονοδρομίας (http://www.ski-instructors.gr), ενώ επίσης θα σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στα σωματεία της ΕΟΧ.
4. Οι υποψήφιοι που έγιναν αποδεχτοί  για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Σχολή προπονητών θα πρέπει να υποβάλλουν τα δίδακτρα φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ και το οποίο πρέπει να κατατεθεί, στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΧ ως ακολούθως:
ΕΤΕ με No:080/480558-52 και
IBAN: GR65 0110 0800 0000 0804 8055 852.
Το αντίγραφο της κατάθεσης, στο οποίο θα εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη – ενδιαφερόμενου με την αιτιολογία (ΣΧΟΛΗ), θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην ΕΟΧ (Πατησίων 71, Αθήνα 10434) ή να κατατεθεί στην Γραμματεία της Σχολής την ημέρα έναρξης της.
5. Κατ’ εξαίρεση οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εισαγωγικές πρακτικές εξετάσεις, θα καταβάλλουν αρχικά το ποσό των πενήντα ( 50,00) ευρώ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των εισαγωγικών πρακτικών εξετάσεων, μαζί με το αντίγραφο κατάθεσης.
Όσοι εκ των άνω υποψηφίων περατώσουν επιτυχώς τις εισαγωγικές πρακτικές εξετάσεις θα πρέπει να καταβάλλουν το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των διδάκτρων φοίτησης, των διακοσίων (200,00) ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας, μαζί με το αντίγραφο κατάθεσης άμεσα.
6. Οι τελικές λίστες των υποψηφίων θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Δ/ντης της Σχολής
Τσουρέκας Τιμολέων,
ttsourek@otenet.gr
6937210683 (vodafone)
6932915405 (cosmote)