Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΟΧΑ 2016-17

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος και ΒΑ
Καραμπούζης Χρ. Αλπικά
Θεοδώρου Ιωαν. Χιονοσανίδα
Σμυρναἰος Γεώρ Παγοδρομίες
Στάμου Σπ. Ταμίας
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Τεχνική Επιτροπή Αλπικών Αγωνισμάτων
Καραμπούζης Χρ. Πρόεδρος
Γιαννούλης Νικ. Υπ. επ. ΕΠ
Γκρίτση Σοφ. Ανάπτυξης
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Υποεπιτροπή Εθνικών Ομάδων Α.Α.
Καραμπούζης Χ. Πρόεδρος
Πάππος Στ. Ομοσπονδιακός
Πρώιος Ευαγ. Ομοσπονδιακός
Αντωνίου Δημ. Μέλος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Υπεπιτροπή Εθνικού Πρωταθλήματος & Κανονισμών Α.Α.
Γιαννούλης Νικ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχ. Σύμβουλος
Μαγγιώρη Μαρ. Εκπρόσωπος ΤΕ FIS
Μούλελης Ηλ. FIS ΤΕ
Πρώιος Ευάγγελος Ομοσπονδιακός
Γιαζιτζίδης Σάββας Μέλος
Καρυδάς Π. Μέλος
Σιονακίδης Σάββας Μέλος
Τεχνική Επιτροπή Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι

Θεοδώρου Ιωαν. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχ. Σύμβουλος
Δασκαλόπουλος Φ. Ομοσπονδιακός
Σκλατινιώτης Θωμ. Υπ. Ανάπτυξης
Ιωακειμίδης Κ. Υπ. ΤΕ
Δαμιανός Κ. Μέλος
Μπουνόβας Σωκ. Μέλος
Σαμαρίνος Αθ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων
Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος
Βάικου Μ. Μέλος
Μαυρίδης Γ. Μέλος
Τίτας Χρ. Μέλος
Τσουρέκας Απ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης
Γκρίτση Σοφ. Πρόεδρος, Αλπικά Αγωνίσματα
Τσουρέκας Τιμ. Βόρεια Αγωνίσματα
Σκλατηνιώτης Θ. Χιονοσανίδα- Freestyle
Μούλελης Ηλ. Κανονισμοί, ΤΕ
Πάππου Μαρ. Επικοινωνία- Marketing

Τεχνική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Πατινάζ
Σμυρναίος Γεώρ. Πρόεδρος
Κούτρη Στ. Γραμματέας
Νικολακοπούλου Αντ. Μέλος
Σουμπένινα Βικτ. Μέλος
Κοντογεώργου Π. Μέλος
Ελευθεριάδης Φ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Χόκεϊ
Σμυρναίος Γεωρ. Πρόεδρος
Κούτρη Στ. Γραμματέας
Αδαμίδης Κυρ. Μέλος
Κουλούρης Μ. Μέλος
Γιωργιάδης Πάρ. Μέλος
Πατσαλάς Σωτ. Μέλος
Παπαδόπουλος Αρ. Μέλος
Μπλιάκος Νικ. Μέλος
Υπεύθυνος Υλικών & Αποθήκης
Μήλιος Ηλίας

Συνεργάτης Υλικών & Αποθήκης
Ζαβός Χρήστος