Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΓΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Πρόεδρος
ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας
ΛΟΥΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος Διοικητικού
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος Παγοδρομίας
ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιπρόεδρος Αλπικών Αγωνισμάτων                                                                                                          ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Ταμίας
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ειδικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Έφορος Εθνικού Πρωταθλήματος                                                                                                                   ΓΚΡΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ, Έφορος Ανάπτυξης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Έφορος Χιονοσανίδας
ΜΗΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, Έφορος Υλικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΛΙΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΙΟΝΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συντονιστική Επιτροπή

Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος και ΒΑ
Καραμπούζης Χρ. Αλπικά
Θεοδώρου Ιωαν. Χιονοσανίδα & Ελεύθερο Σκι
Σμυρναἰος Γεώρ Παγοδρομίες
Στάμου Σπ. Ταμίας
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Τεχνική Επιτροπή Αλπικών Αγωνισμάτων
Καραμπούζης Χρ. Πρόεδρος
Γιαννούλης Νικ. Υπ. επ. ΕΠ
Γκρίτση Σοφ. Ανάπτυξης
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Υποεπιτροπή Εθνικών Ομάδων Α.Α.
Καραμπούζης Χ. Πρόεδρος
Πάππος Στ. Ομοσπονδιακός
Πρώιος Ευαγ. Ομοσπονδιακός
Αντωνίου Δημ. Μέλος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Υπεπιτροπή Εθνικού Πρωταθλήματος & Κανονισμών Α.Α.
Γιαννούλης Νικ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχ. Σύμβουλος
Μαγγιώρη Μαρ. Εκπρόσωπος ΤΕ FIS
Μούλελης Ηλ. ΤΕ
Πρώιος Ευάγ. Ομοσπονδιακός
Γιαζιτζίδης Σάβ. Μέλος
Καρυδάς Π. Μέλος
Σιονακίδης Σάβ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι

Θεοδώρου Ιωαν. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχ. Σύμβουλος
Δασκαλόπουλος Φ. Ομοσπονδιακός
Σκλατινιώτης Θωμ. Υπ. Ανάπτυξης
Ιωακειμίδης Κ. Υπ. ΤΕ
Δαμιανός Κ. Μέλος
Μπουνόβας Σωκ. Μέλος
Σαμαρίνος Αθ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων

Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος
Βάικου Μ. Μέλος
Μαυρίδης Γ. Μέλος
Τίτας Χρ. Μέλος
Τσουρέκας Απ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης

Γκρίτση Σοφ. Πρόεδρος, Αλπικά Αγωνίσματα
Τσουρέκας Τιμ. Βόρεια Αγωνίσματα
Σκλατηνιώτης Θ. Χιονοσανίδα- Freestyle
Μούλελης Ηλ. Κανονισμοί, ΤΕ
Πάππου Μαρ. Επικοινωνία- Marketing

Τεχνική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Πατινάζ

Σμυρναίος Γεώρ. Πρόεδρος
Κούτρη Στ. Γραμματέας
Νικολακοπούλου Αντ. Μέλος
Σουμπένινα Βικτ. Μέλος
Κοντογεώργου Π. Μέλος
Ελευθεριάδης Φ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Χόκεϊ

Σμυρναίος Γεωρ. Πρόεδρος
Κούτρη Στ. Γραμματέας
Αδαμίδης Κυρ. Μέλος
Κουλούρης Μ. Μέλος
Γιωργιάδης Πάρ. Μέλος
Πατσαλάς Σωτ. Μέλος
Παπαδόπουλος Αρ. Μέλος
Μπλιάκος Νικ. Μέλος

Υπεύθυνος Υλικών & Αποθήκης
Μήλιος Ηλίας

Συνεργάτης Υλικών & Αποθήκης
Ζαβός Χρήστος