Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΧ Π1-Κ1 13,14/3/2010

ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΑΧ Π1-Κ1 ΣΤΟ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ