Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ, 14.4.18

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω ελλιπούς συμμετοχής, ο αγώνας ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ που είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί στο Βόρρα στις 14.4.18, ματαιώνεται.